Mari-Liis Sepper

Mari-Liis Sepper

Mari-Liis Sepper on Mõttekoja Praxis võrdsuspoliitika programmi juht.

PARE konverentsil osaleb Mari-Liis Sepper paneeldiskussioonis “Miks on tippjuhtide hulgas endiselt rohkem mehi kui naisi?”.

Mari-Liis veab Mõttekojas Praxis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste valdkonda. Tema meelisteemadeks on naised valimisnimekirjades, puuetega inimeste ligipääs avalikele teenustele ja võrdset kohtlemist tagavad värbamismeetodid. Aastatel 2010-2015 töötas ta võrdõigusvolinikuna ning on kuulunud ka Euroopa võrdõigusorganite võrgustiku EQUINET juhatusse. Ta on aastaid teinud koostööd naisorganisatsioonidega, puuetega inimeste organisatsioonidega ja LGBTQI+ ühendustega. Mari-Liis on kogenud koolitaja ja loengupidaja.

Hariduselt on Mari-Liis jurist. Inimõigustealase magistriprogrammi lõpetas ta Montpellier´ ülikoolis Prantsusmaal. Tema sulest on ilmunud terve rida trükiseid ja artikleid sugude võrdsuse, Eesti naisliikumise, transinimeste õiguste ja puudeuuringute teemal. Ta on ka üks soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande autoritest.

Kohtumiseni 4. aprillil 2024 PARE konverentsil ja 5. aprillil 2024 meistriklassis.

Mari-Liis Sepper esineb konverentsil ja meistriklassis Euroopa Komisjoni projekti “Power of Women Leaders” raames.