Ülle Madise: kõige rohkem olen õppinud halbadelt juhtidelt

Ülle Madise: kõige rohkem olen õppinud halbadelt juhtidelt

26.11.2020

Õiguskanstler Ülle Madise tegi ettekande PARE 28. aastakonverentsil “Uus reaalsus”, mis toimus 19. novembril. Ta rääkis inimeste juhtimise mõjust üksikisiku, organisatsiooni ja ühiskonna tasandil. Allpool leiad mõned mõtted, mis tema ettekandest kõlama jäid.

Isiklikus plaanis: Ümbritse end alati inimestega, kes on paremad ja targemad kui sina. Ühendada tuleb eri põlvkondi, selle tulemus on alati suur sünergia, eri vaatenurkade ühendamine viib kaugele. Igapäevane enesehindamine on hea motivatsiooniallikas. Mina pean paberimärkmikku, mida olen ära teinud. Katsuge mõelda igal õhtul, mida täna inimeste heaks ära tegite. See motiveerib lahendusi looma.

Personalijuhtimisest: Personalijuhtimise eesmärk peaks olema tööõnn ja iga inimese isiklik areng inimese ja spetsialistina.

Juhtimisest: Kõige rohkem olen õppinud halbadelt juhtidelt, kui näen, mida ja kuidas ei tohi teha. Juhi autoriteedi loob see, kui juht saab aru igast tööastmest. Mitte detailini, aga miks ja mida tehakse. Minu kogemus on, et muutusi läbi viima ei tasu tuua inimesi väljast, vaid võta need inimesed maja seest, kes mõistavad su eesmärki. Kõik inimesed organisatsioonis on täpselt ühtmoodi väärtuslikud. Igaüks vastutab oma valdkonna eest.

Praktilised nipid: Koosolekut on mõtet pidada, kui kõik osalejad on ette valmistunud ja saabuvad ettepanekutega. Meil on koosolekud pikkusega 5-45 minutit. Toomas Hendrik Ilveselt õppisin, et igasse tööpäeva tuleb mahutada ja luua ühiseid meeldejäävaid hetki.

Tänasest päevast: Tänane Eesti ühiskond on röökiva kõneviisi ja hirmu kultiveerimine. Elurõõmu minetamine on kõige suurem viga. Me loobume vabatahtlikult oma haridusest, majandusest ja õigusriigist.